Salg av fôr (hestehøy og grovfôr til sau, ku og geit)

Leiekjøring innen landbruk

Utleige av traktor m/henger

Utleige av traktor til brøyting og strøing